(LƯU Ý: TOÀN BỘ VIDEO Ở ĐÂY ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT, NHIỀU KHI YOUTUBE ĐỂ Ở CHẾ ĐỘ AUTOMATIC PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH, CÁC BẠN CHỈNH VỀ PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT Ở SETTING CỦA YOUTUBE. NẾU GẶP KHÓ KHĂN, HÃY GỬI EMAIL CHO CHÚNG TÔI DIENTAMDO2013@GMAIL.COM)
(CÁC BẠN CŨNG CÓ THỂ DOWNLOAD TOÀN BỘ VIDEO CÓ PHỤ ĐỀ Ở PHẦN BÀI TẬP)
Mục lục:
(Các bạn xem xong video thì download phần Quizz ở Mục bài tập về xem trước, sau đó mới download các case lâm sàng về làm)
Chương 1: Điện tâm đồ bình thường
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 2)
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 3)
Các video do nhóm tự làm (chương 2)
1. Xác định trục điện tim
2. Dày thất trái (Lồng tiếng)
3. Dày nhĩ (Lồng tiếng)
4. Dày thất phải (Lồng tiếng)

Chương 3: Thiếu máu và nhồi máu cơ tim
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 4)
Video do nhóm tự làm (chương 3)
1. Định vị nhồi máu (Lồng tiếng)

Chương 4: Rối loạn nhịp tim
Bài 6: (Case lâm sàng được trình bày dạng pdf trong bài 7)
Bài 9: Nhịp thoát 
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 5)
Video do nhóm tự làm (chương 4)
1. Rối loạn nhịp nhĩ

Chương 5: Rối loạn dẫn truyền
Video do nhóm tự làm (chương 4+5)
1. Tổng kết rối loạn nhịp và rối loạn dẫn truyền

Chương 6: Các case lâm sàng của Bs. NIC