(LƯU Ý: TOÀN BỘ VIDEO Ở ĐÂY ĐỀU ĐÃ ĐƯỢC PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT, NHIỀU KHI YOUTUBE ĐỂ Ở CHẾ ĐỘ AUTOMATIC PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH, CÁC BẠN CHỈNH VỀ PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT Ở SETTING CỦA YOUTUBE. NẾU GẶP KHÓ KHĂN, HÃY GỬI EMAIL CHO CHÚNG TÔI DIENTAMDO2013@GMAIL.COM)
Mục lục:
(Các bạn xem xong video thì download phần Quizz ở Mục bài tập về xem trước, sau đó mới download các case lâm sàng về làm)
Chương 1: Điện tâm đồ bình thường
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 2)

Chương 2: Trục điện tim và các buồng tim
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 3)

Chương 3: Thiếu máu và nhồi máu cơ tim
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 4)

Chương 4: Rối loạn nhịp tim
Bài 6: (Case lâm sàng được trình bày dạng pdf trong bài 7)
Bài 9: Nhịp thoát 
(Các bạn down phần Quizz ở mục Bài tập về làm trước khi sang chương 5)

Chương 5: Rối loạn dẫn truyền

Chương 6: Các case lâm sàng của Bs. NIC